Wycieczki


  • Objazd po rodzinnych mejscowościach na Wołyniu i po Galicji
  • Organizowanie prywatnych wędrówek turystycznych i wycieczek
  • Gromadzenie documentacji ze współczesnych miejsc pamięci