Najlepsze badania – na pograniczu, najpierw na pograniczu polsko-ukraińskim

Najlepsze badania – na pograniczu, najpierw na pograniczu polsko-ukraińskim

Rozmowa o czasie międzywojennym z panią Hanną Kucharuk (1927 r. ur.) we wsi Zabuże, rejonie lubomelskim na Wołyniu.

Sierpień 2019 r.


Leave a Reply

Your email address will not be published.