Pozostałości kościoła i polskiego cmentarza w Drużkopoliu, obwód wołyński, Ukraina

Pozostałości kościoła i polskiego cmentarza w Drużkopoliu, obwód wołyński, Ukraina

Opuszczony polski cmentarz i ruiny kościoła miasta Druzhkopol, który obecnie nie istnieje.

Pojedyncze groby zostały zachowane, na których znicze rzadko się zapalają.

Księgi metryczne tego kościoła częściowo zachowały się, przechowywane w Łucku i Lublinie.


Leave a Reply

Your email address will not be published.