Stary cmentarz polski w Nieświczu, Wołyn


Niewielka część grobów jest dobrze zachowana.

Według miejscowych kościół rzymskokatolicki stał na rozdrożu, gdzie obecnie zbudowana jest ta kaplica.


Leave a Reply

Your email address will not be published.