Stary cmentarz polski w Nieświczu, Wołyn

Stary cmentarz polski w Nieświczu, Wołyn

Niewielka część grobów jest dobrze zachowana.

Według miejscowych kościół rzymskokatolicki stał na rozdrożu, gdzie obecnie zbudowana jest ta kaplica.


Leave a Reply

Your email address will not be published.