Synagoga w Wielkich Mostach (Wielkie Mosty / מוסט רבתי), Ukraina

Synagoga w Wielkich Mostach (Wielkie Mosty / מוסט רבתי), Ukraina

Synagoga jest budynkiem murowanym i składa się z sali głównej oraz węższego i niższego przedsionka. Na północ od synagogi znajduje się parterowy budynek, w którym prawdopodobnie mieściła się łaźnia żydowska (mykwa).


Leave a Reply

Your email address will not be published.