Badania


Na obywatelstwo

 • Poszukiwanie dokumentów na uzyskanie obywatelstwa i potwierdzenie narodowości w
  archiwach, urządach stanu cywilnego, muzeach, w cerkwiach: odnalezienie odrębnych metryk
  chrztu, ślubu i zgonu
 • Usługi adwokackie: pomoc prawna w sprawach uzyskania obywatelstwa polskiego

Genealogia

 • Uzyskanie informacji w instytucjach archiwalnych  
 • Tworzenie drzewa genealogicznego z maksymalną możliwą liczbą przodków, jak również
  badanie poszczególnych linii genealogicznych
 • Poszukiwanie i nagranie krewnych
 • Napisanie historii rodziny na tle epoki
 • Fotografowanie i filmowanie rodzinnych miejsc
 • Badanie za pomocą testów DNA i wyjaśnienie rezultatów testów

Badanie lokalne

 • Badanie historii odrębnych miejscowości i obiektów
 • Poszukiwanie i lokalizacja już nieistniających osad i obiektów dziedzictwa kulturowego