Wniosek ukraińskich emigrantów o wysłanie ich do Argentyny w zpowodu złego stanu materialnego, 1938 r.


List jest przechowywany w dokumentach Syndykatu Emigracyjnego Równym


Leave a Reply

Your email address will not be published.